00d0b965

Międzynarodowy Konkurs na Projekt Schematyczny Centrum Kultury i Sztuki Jinghe New City

CDC

(Centrum Sztuki Kultury Zhuhai – obraz autorstwa INV)

Nazwa Projektu

Międzynarodowy Konkurs na Projekt Schematyczny Centrum Kultury i Sztuki Jinghe New City

Lokalizacja projektu

Jinghe New City, Xixian New Area, prowincja Shaanxi

Organizacje

Gospodarz

Xixian New Area Jinghe New City Industrial Development Group Co., Ltd.

Organizator

Shaanxi Xixian New Area Jinghe New City Urban Construction Investment Investment Co., Ltd.

Dostawca usług doradczych

Centrum badawczo-rozwojowe Shenzhen Ehow

Łączność

Daisy +86-13312968676 (czas pekiński, od poniedziałku do piątku, 9:00-18:00)

E-mail:competition@ehow.net.cn

Przegląd projektu

Projekt Centrum Kultury i Sztuki Jinghe New City znajduje się na północ od Binhe 1st Road w Jinghe New City, na wschód od Huanhu Road, na południe od Hubin 4th Road i na zachód od Jinghe 7th Street.Z Jinghe Avenue jako granicą, podzielona jest na działki północ-południe.Działka na północ od Jinghe Avenue to JG04-32B dla Fazy I, a działka na południe to JG04-128 dla Fazy II.

Wskaźniki planowania dla terenu Fazy I JG04-32B: Powierzchnia terenu wynosi około 8802 metrów kwadratowych (około 13,20 mu), teren jest wykorzystywany pod obiekty kulturalne (A2), wstępny FAR wynosi 1,3 (projekt pionowy zajmuje 5 m nad ziemią jako ±0, jako przestrzeń podziemną przyjmuje się przestrzeń 0-5 m, gdzie parking, cywilna obrona przeciwlotnicza i inne obiekty nie są uwzględniane w obliczeniach FAR, podczas gdy obiekty handlowe i inne obiekty operacyjne są uwzględniane w obliczeniach FAR), a gęstość zabudowy wynosi mniejsza lub równa 40% (obliczona na wysokości większej niż 5 m, która jest określona przez ±0).Zielenie jest większe lub równe 35%.

Wskaźniki dla terenu otaczającego teren Fazy I JG04-32B:

Teren JG04-32A: Teren jest gruntem komercyjnym (B1).Wskaźniki planowania na 0-5m: FAR≤0,7, gęstość zabudowy≤50% (projekt pionowy zajmuje 5m nad ziemią jako ±0, przestrzenie na 0-5m mogą być wykorzystane do parkowania, obrony przeciwlotniczej i innych obiektów, które są nieuwzględnione w obliczeniach FAR, podczas gdy obiekty komercyjne i inne obiekty operacyjne są uwzględnione w obliczeniach FAR), zazielenienie ≥ 25%;wskaźniki planistyczne powyżej 5m: FAR≤0,1, zazieleń ≥75%.Całkowity FAR gruntów komercyjnych B1 wynosi 1,2.Rozważona zostanie rezerwa na przyszły etap.

Teren JG04-32C: Teren jest używany jako publiczny teren zielony (G1), FAR≤0,1 i zazielenienie ≥75%.

Wskaźniki planowania dla terenu Fazy II JG04-128: Powierzchnia terenu wynosi około 12271 metrów kwadratowych (około 18,40m), teren jest wykorzystywany pod obiekty kulturalne (A2), wstępny FAR wynosi 1,2 (projekt pionowy zajmuje 5m nad ziemią jako ±0, za przestrzeń podziemną przyjmuje się przestrzeń 0-5 m, gdzie parking, wyposażenie i inne obiekty nie są uwzględniane w obliczeniach FAR, podczas gdy obiekty handlowe i inne obiekty operacyjne są uwzględniane w obliczeniach FAR), a gęstość zabudowy jest mniejsza niż lub równy 40%.Zielenie jest większe lub równe 35%.

Wskaźniki terenu otaczającego teren Fazy II JG04-128:

Grunty JG04-127-1: Grunty są wykorzystywane jako publiczne tereny zielone (G1), FAR≤0,1 i zieleń ≥75%.

Teren JG04-127-2: Teren jest używany jako publiczny teren zielony (B1).Wskaźniki planowania na 0-5m: FAR≤0,7, gęstość zabudowy≤50% (projekt pionowy zajmuje 5m nad ziemią jako ±0, przestrzenie na 0-5m mogą być wykorzystane do parkowania, obrony przeciwlotniczej i innych obiektów, które są nieuwzględnione w obliczeniach FAR, podczas gdy obiekty komercyjne i inne obiekty operacyjne są uwzględnione w obliczeniach FAR), zazielenienie ≥ 25%;wskaźniki planistyczne powyżej 5m: FAR≤0,1, zazieleń ≥75%.

Ogólne wymagania projektowe:

1. Rozważane będzie trójwymiarowe połączenie komunikacyjne działek po północnej i południowej stronie alei Jinghe, o wysokości w świetle nie mniejszej niż 5,5 m;

2. Schemat musi mieć ujednolicony projekt, z etapowym wdrażaniem;

3. Parametry projektowe mieszczą się w ostatecznych ustawowych warunkach planowania.

Główne programy Centrum Kultury i Sztuki obejmują bibliotekę, centrum kultury i sztuki, kino, muzykę, taniec, tradycyjne przedstawienia teatralne, dramat współczesny, wystawę sztuki kaligrafii i malarstwa oraz inne obiekty rekreacyjne, gastronomiczne i rekreacyjne.

Kluczowy zakres projektowy: Głównym zakresem projektowym konkursu jest projekt architektoniczno-krajobrazowy dwóch działek A2 Fazy I JG04-32B i Fazy II JG04-128.

Zakres projektu koncepcyjnego: W celu wybudowania Centrum Kultury i Sztuki jako całości i stworzenia całościowego powiązania, w projekcie wymagane jest przedstawienie propozycji koncepcyjnych dla działki JG04-32A, JG04-127 i JG04-32C oraz krajobrazowej przecznicy wiadukt Jinghe Avenue.

cdss

(Mapa zakresu użytkowania gruntów)

Treść konkursu

Schematyczny projekt Centrum Kultury i Sztuki Jinghe New City.Konkretne wymagania projektowe są przedmiotem wytycznych projektowych międzynarodowego konkursu na projekt schematyczny Jinghe New City Culture & Art Center, który zostanie opublikowany w drugim etapie.

Wymagania aplikacyjne

(1) Nie ma limitu kwalifikacji dla agencji projektowych, które mogą ubiegać się o udział w tym konkursie.Zgłosić się mogą zarówno krajowe, jak i międzynarodowe agencje projektowe posiadające odpowiednie doświadczenie projektowe (niezależne osoby prawne lub inne organizacje, które mogą samodzielnie ponosić odpowiedzialność cywilną).Zgłoszenie jako konsorcjum może tworzyć silne sojusze i dodatkowe korzyści, przy nie więcej niż 2 członkach konsorcjum.Ponadto każdy członek konsorcjum nie może składać powielonych wniosków samodzielnie lub poprzez przyłączenie się do innego konsorcjum z innymi agencjami projektowymi.

(2) Priorytet będą miały agencje projektowe z doświadczeniem w dużych publicznych projektach budynków kulturalnych, takich jak muzeum, galeria sztuki, sala wystawowa, muzeum nauki i technologii, biblioteka, galeria kultury i sztuki itp.

(3) Zgłoszenia złożone przez osoby lub grupy osób nie są przyjmowane w tym konkursie.

(4) Projektanci biorący udział w tym konkursie muszą być zarejestrowani w agencji projektowej składającej wniosek.

(5) Wnioskodawca dostarczy dokumenty aplikacyjne do wstępnej kwalifikacji zgodnie z wymaganiami Dokumentu Konkursowego.

(6) Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty aplikacyjne do wstępnej kwalifikacji w wyznaczonym miejscu przed 15:00 dnia 20 stycznia 2022 r. (czasu pekińskiego) i zalogować się na poniższej stronie internetowej lub zeskanować kod QR, aby zalogować się i zarejestrować informacje przed termin ostateczny:

http://hi07552w.mikecrm.com/oqYjaCs

cdsccds

Zasady konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: I etap – prekwalifikacja, II etap – konkurs projektowy.

I etap – prekwalifikacja

Gospodarz powoła komisję prekwalifikacyjną i przeprowadzi kompleksowy przegląd dokumentów aplikacyjnych dotyczących prekwalifikacji złożonych przez kandydatów.Treść recenzji obejmuje reputację branżową wnioskodawcy, wyniki projektu, nagrody i proponowany zespół w projekcie.Komisja prekwalifikacyjna wybiera 3 agencje z krótkiej listy w otwartym głosowaniu (eliminacja runda po rundzie), aby przejść do drugiego etapu.Jednocześnie wybierane są 2 alternatywne agencje uczestniczące (z rankingiem), a agencje alternatywne zostaną zastąpione w kolejności, gdy agencje z krótkiej listy wycofają się.

II etap – konkurs projektowy

Trzy agencje, które znalazły się na krótkiej liście, przedstawią ważne dokumenty, które spełniają wymagania Design Brief.Komitet ds. przeglądu schematów przyjmuje metodę głosowania otwartego (eliminacja rundy po rundzie), aby uszeregować trzy schematy i przedstawić sugestie dotyczące optymalizacji schematu pierwszego miejsca.Pierwsze miejsce jest zwycięzcą tego projektu i zostanie nagrodzone kolejną umową na realizację projektu, a drugie i trzecie miejsce otrzymają odpowiednio premie.

Harmonogram zawodów (wstępny)

cdsff

Uwaga: Cały wspomniany czas to czas pekiński.Gospodarz zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.W przypadku zmiany harmonogramu, Gospodarz powiadomi uczestników e-mailem.

Premia i opłata za opracowanie projektu

Tabela alokacji bonusów

cdsfsf

Opłata za opracowanie projektu

Górna granica opłaty za opracowanie projektu kolejnego projektu wynosi 20 milionów RMB (włącznie z podatkiem, w tym premia 2,60 miliona RMB), a zakwalifikowani uczestnicy dokonają wyceny na podstawie treści późniejszych prac rozwojowych.Organizator przeprowadzi negocjacje handlowe ze zdobywcą pierwszego miejsca i podpisze kolejną umowę deweloperską na podstawie faktycznego wyniku negocjacji, z treścią prac obejmującym projekt architektoniczny w granicach działki (osiągający zakres pozwolenia na budowę dla projektu, w którym projekt architektoniczny osiągnie zakres opracowania projektowego), współpraca na etapie projektowania rysunku konstrukcyjnego, współpraca na etapie budowy i inne prace doradcze.

9.3 Opłaty za opracowanie projektu i premie w tym konkursie są rozliczane w RMB.Wszelkie podatki wynikające z otrzymanych opłat ponoszą uczestnicy i należy przedstawić chińskie faktury na podatek krajowy, które spełniają wymagania organizatora.Odpowiednie formalności płatnicze zostaną załatwione po ogłoszeniu wyników konkursu.Wzory kolejnej umowy na realizację projektu oraz umowy o wypłatę premii zostaną przekazane uczestnikom zakwalifikowanym wraz z Design Brief w drugim etapie.

9.4 Jeżeli uczestnik weźmie udział w konkursie w imieniu konsorcjum, organizator podpisze umowę o płatność lub umowę z członkami konsorcjum.Jeśli zagraniczna agencja projektowa nie może pobierać RMB za pośrednictwem swojego konta, może upoważnić legalny i niezależny podmiot prawny w Chinach do pobierania płatności w imieniu.

9.5 Jeśli komisja rewizyjna programu uzna, że ​​zgłoszenia od uczestnika nie spełniają zakresu projektu i wymagań tego konkursu, Gospodarz nie wypłaci mu premii ani opłaty za projekt.

9.6 Uczestnik pokrywa wszystkie swoje wydatki (w tym koszty podróży i zakwaterowania) poniesione w tym konkursie.

Pozyskiwanie materiałów

Strony internetowe do zapytania o informacje o konkursie:

Strona internetowa Komitetu Zarządzającego Shaanxi Xixian New Area Jinghe New City:

http://jhxc.xixianxinqu.gov.cn/

Strona internetowa Xixian New Area Jinghe New City Industrial Development Group Co., Ltd.:

http://www.jhncidg.com/

Strona internetowa do pobrania dokumentu konkursowego:

Link: https://pan.baidu.com/s/1vfISiaLqjII50vqDVcdjZQ

Hasło: jhxc

Link do źródła: www.archrace.com

Czas publikacji: 11 stycznia-2022

Zostaw wiadomość